Aalekvasen Anna

Sejlende foreningsskib; kan sejle charter med 12 passagerer.

Historierne om Aalekvasen Anna

Aalekvasen Anna er bygget i Kolding af skibsbygmester Chr. Christensen i 1904 og leveret den 25. maj 1904 til Åleeksportør P. Christensen fra Kolding. Skibet er bygget som “tyskerkvase” med klipperstævn og opkaldt efter P. Christensens hustru Anna.

Begrebet “tyskerkvase” var en dansk betegnelse for denne type både med klipperstævn og –hæk.

Anna ejes i dag af en forening af frivillige medlemmer, hvor formålet er, at bevare Aalekvasen så tæt på det originale skib fra 1904 som muligt, samt bruge Anna til at dele sejlerglæden med så mange som muligt gennem idealerne i ‘Godt Sømandskab’.

Aalekvasen Anna er et kulturhistorisk træskib. Skibsbevaringsfonden erklærede skibet bevaringsværdigt i 1997. I 2021 blev Anna endvidere erklæret som “Historisk Monument”
Se: https://skibsbevaringsfonden.dk/laan/skibe-med-laan/anna-kvase/

Anna sejlede som åleopkøberkvase op ad Jyllands østkyst. Anna afsejlede fra hjemhavnen mandag morgen og opsøgte ålefiskere fra Flensborg Fjord i syd til Ebeltoft i nord med et par afstikkere til Odense- og Kalundborg Fjord.

Der blev afregnet kontant med fiskerne, og lørdag anløb Anna Kolding, hvor  ålene blev omladet til P. Christensens hyttefade, der lå på fjorden. Skipper afregnede så med firmaets bogholder. Herefter sejlede Anna til Snaptun, hvor skipper og besætning holdt søndag i familiens skød.

Fartøjsfortegnelsen 1904:
AS952 “Anna” Fiskerkvase med Hjælpeskrue. 1 Dæk. (1) 2 mast. Middelfyldig Bov udadfaldende stævn med en Aal. Hækbygget med halvrundt spejl. Bygget på Kravel af Eg. Ingen Inder Klædning.
Maalebrev Udst. Kolding 25. Maj 1904.
Kendingsmaal L 40,8′ B 12,2′ D 4,8′
Bilbrev dat. Kolding den 9. Maj 1904.
Halvruf for over Lukaffet. do. agter over Motorrummet. Fællesrum for Fører og 1 mand. Sejlkøje forude. Rum til motor.
Optaget ifølge Anmeldelse dat. Kolding den 16. maj 1904. Nybygget.
Motorens art: Petroleumsmotor der indicerer 11 HK. Skruen stilbar. Købesum 2300 kr. leveret af Rud, Kramper og Jørgensen i Horsens.

Efter 2. verdenskrig gik det tilbage for firmaet P. Christensen.
I 1948 blev ANNA solgt til en fisker i Hundested, der anvendte fartøjet til fjordfiskeri.

Her fik det fiskerinummer H400.

Læs hvordan Niels Winther, Gershøj, oplevedede det som barn

I 1955 var ANNA hjemmehørende i Frederiksværk.

Engang i 60’erne blev ANNA solgt til Nykøbing Falster, hvor kvasen skulle omrigges til lystbåd. Det skete dog ikke, og i 1967 købte Poul Jensen fra København skibet for en slik og bragte det til København, hvor han udskiftede dæksplanker, klædningsplanker og enkelte spanter.

I 1973 solgte han skibet til brødrene Stephensen fra Skovshoved, hvorfor ANNA fik hjemmehavn her. De aktive brødre renoverede skibet og udstyrede det med et stort styrehus og en galeaserig.

Midt i 80´erne blev ANNA købt af Ole “Dykker” Madsen fra Skærbæk, og ANNA kom således ”hjem” igen.

I 1996 blev ANNA solgt til diskotekskoncernen “Crazy Daisy”, som stillede skibet til rådighed for sine medarbejdere. Det stod imidlertid hurtigt de nye ejere klart, at de ikke kunne løfte opgaven og solgte derfor skibet til Århus Produktionsskoles maritime værksted, som kunne bruge skibet til den sejlende undervisning.

En restaureringsplan blev lagt, og skolen ansøgte Skibsbevaringsfonden om støtte. ANNA blev erklæret bevaringsværdig, da hun er den eneste tilbageværende ålekvase med klipperstævn og en af kun tre træskibe med klipperstævn, der er bevaret i Danmark i dag.

Anna blev den 18. maj 1997 udnævnt som bevaringsværdigt fartøj af Skibsbevaringsfonden.

Fra 1997 til 1998 gennemgik ANNA en total restaurering på Hobro værft, hvor målet var at bringe skibet tilbage til et så oprindeligt udseende, som det var muligt at dokumentere.

For dette store arbejde blev ANNA præmieret som årets bedst restaurerede fartøj til Træskibs-sammenslutningens pinsestævne i 2000.

Skibet blev sat i drift som skoleskib for Århus produktionsskole. Desværre forsvandt interessen blandt unge for at arbejde med træskibe, og skibet blev liggende uvirksomt i Aarhus Havn.

I 2007 blev skibet derfor udlejet til Odder Museum, og ANNA sejlede i fem år som museumsskib og formidler af områdets historie og kystkultur.

I 2014 overgik Ålekvasen Anna til foreningen “Aalekvasen Anna”, som i dag står for vedligeholdelse og drift af Anna.

I 2017 sluttede Annas sejlsæson med at skibet lagde ind til Hobro Værft, og en omregning af Jagtriggen tog sin begyndelse.

Storbommen blev kortet op, så der kunne rejses en mesanmast, og over det hydrauliske gear og skrueakslen i maskinrummet blev konstrueret et mastespor, så mesanmasten kunne rejses gennem maskinruffet.

Riggen blev hermed en harmonisk Galeaserig, som skibet oprindeligt er blevet bygget med.

Til TS-Pinsestævnet 2018 i Holbæk, blev Anna igen præmieret som “Årets Bedst Bevarede Skib”.

Aalekvasen ANNA indlemmes i en lille, eksklusiv gruppe af landets mest velbevarede historiske, sejlende fartøjer, udpeget til ”Historisk Monument” af Skibsbevaringsfonden.

Begivenheden blev markeret søndag 5. september 2021 kl. 17 i Træskibshavnen i Århus, hvor Skibsbevaringsfondens formand Sven Irgens-Møller overrakte foreningen det synlige bevis på udnævnelsen.

Denne attraktive udmærkelse tildeles kun få gange årligt til fartøjer, der i al væsentlighed fremtræder uforandrede eller så nær deres oprindelige stand som muligt.

De ”Historiske Monumenter” er vigtige, levende tidsbilleder fra en tid, hvor skibe som ANNA, udgjorde en væsentlig del af det danske maritime erhverv og fyldte godt op i havnebyerne.

Skibsbevaringsfonden er en selvejende institution stiftet i 1986, i et samarbejde mellem Nationalmuseet, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Træskibssammenslutningen, på foranledning af Kulturministeriet.

Sejlads på Limfjorden 2021

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk