Sejlende historisk kulturarv blev belønnet i Træskibshavnen i Århus

Aalekvasen ANNA, Bæltbåden SKIBET og bornholmerbåden MARIE NIELSEN indlemmes nu i en lille, eksklusiv gruppe af landets mest velbevarede historiske, sejlende fartøjer, da de er udpeget til ”Historisk Monument” af Skibsbevaringsfonden.

Denne attraktive udmærkelse tildeles kun få gange årligt til fartøjer, der i al væsentlighed fremtræder uforandrede eller så nær deres oprindelige stand som muligt.

Begivenheden blev markeret søndag 5. september 2021 kl. 17 i Træskibshavnen i Århus, hvor Skibsbevaringsfondens formand overragte foreningerne det synlige bevis på udnævnelsen.

De ”Historiske Monumenter” er vigtige, levende tidsbilleder fra en tid, hvor skibe som ANNA, SKIBET og MARIE NIELSEN udgjorde en væsentlig del af det danske maritime erhverv og fyldte godt op i havnebyerne.

De historiske skibe kan heldigvis stadig ofte opleves på nærmeste hold i danske havne. Foreningerne bag de tre fartøjer har i adskillige år arbejdet utrætteligt med at tilbageføre de historiske skibe til deres oprindelige stand. Målet er nu så nært i sigte, at Skibsbevaringsfonden ønsker at belønne foreningerne ved at udpege ANNA, SKIBET og MARIE NIELSEN til ”Historisk Monument”.

Skibsbevaringsfonden er en selvejende institution stiftet i 1986, i et samarbejde mellem Nationalmuseet, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Træskibssammenslutningen, på foranledning af Kulturministeriet.

Skibsbevaringsfondens fremmeste opgave er, ifølge fondens fundats, at bidrage til restaurering og bevaring af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer.

Fonden varetager udpegningen af alle landets bevaringsværdige og historisk betydende fartøjer, og bevilger rente- og afdragsfrie lån til restaurering.

Skibsbevaringsfonden støttes økonomisk af Kulturministeriet, og refererer til Slots- og Kulturstyrelsen. Tildelingen af såvel bevaringsstatus som lån til skibe kan ses som en offentlig blåstempling af fartøjets status som et betydende nationalt kulturminde.
Ønskes yderlige oplysninger om Skibsbevaringsfonden kan sekretariatsleder John Walsted kontaktes på telefon 2081 1646. Mere information også på www.skibsbevaringsfonden.dk.


Mere information om bæltbåden SKIBET og foreningen bag findes på www.skibet.net Mere information om bornholmerkutteren MARIE NIELSEN, kan findes her: https://skibsbevaringsfonden.dk/…/skibe-med…/ Mere information om ålekvasen ANNA og foreningen bag kan findes på www.aalekvasenanna.dk