Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 10. marts 2021 kl 17.00 – 18.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Debat og godkendelse af vedtægtsændringer.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver gennemført som virtuelt møde.
Du vil modtage forslag til vedtægtsændringer i god tid inden, samt et link til mødet!
Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at modernisere vores vedtægter, så de bliver mere i tråd med vores praksis.
Det er især i formålsparagraffen, vi har tilføjet noget.
Du kan se de gældende vedtægter på hjemmesiden: https://aalekvasenanna.dk/foreningen
Med venlig hilsen Bestyrelsen