Aalekvasen Anna og Filmprojekt Gellerup

Filmprojekt Gellerup

I foråret 2019 samarbejdede vi i Aalekvasen Anna med Jobcenter Aarhus om at få unge med ud at sejle som trainees på Tall Ships Races. En sejlads fra Bergen til Aarhus i slutningen af juli måned 2019.

I den forbindelse fik vi kontakt med FPG (Film Projekt Gellerup), som var meget interesserede i et nært samarbejde. FPG er også et tilbud til unge fra Jobcentret.

FPG tilbød at filme sejladser og arbejdet med at håndtere og vedligeholde et gammelt træskib som Aalekvasen Anna. Anna er en væsentlig del af den maritime kulturarv i Danmark, og det ligger foreningen meget på sinde at få knyttet unge til foreningen og dermed til bevidsthed om den maritime historie og ’Godt Sømandskab’.

Vi fik i forårsmånederne optaget en masse råfilm af de unge som er tilknyttet FPG; på bedding og under sejlads, og ud af disse optagelser er kommet denne film om foreningens arbejde med at vedligeholde og sejle Anna, under alle vejrforhold.

Besøg Filmprojekt Gellerup her