Ålekvasen Anna’s 120 års fødselsdag

25. maj 2024 kl. 13:00

13:00 PARADESEJLADS & ÅBENT SKIB

Se med når en håndfuld historiske træskibe begiver sig ud på Aarhusbugten – og vær måske heldig at få plads om bord på Anna.
Efterfølgende er der åbent skib, hvor du kan gå ombord på Anna og opleve skibet med den flot tilbageførte galease rig og lastrummet med træluger


15:00 TALER & SANGE PÅ HAVNEN

Asger Nørlund fra Nationalmuseet, Sven Irgens fra Skibsbevarinsfonden og Vagn Mørch fra Ålekvasen Anna vil alle berige os med et par ord, alt imens baren er åben.


17:00 GRILLPØLSER & MUSIK

Nyd en pølse fra grillen til toner af dansk musik.

Hvor sker det?

Århus Træskibshavn, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C

Læs mere om Ålekvasen Anna, her på Skibsbevaringsfondens hjemmeside:

Efter en omskiftelig tilværelse med mange ejere gennemgik ANNA i 1997 en gennemgribende restaurering. Godt tyve år senere blev bådens oprindelige galeaserigning genskabt. Skibet er ejet af foreningen “Ålekvasen Anna” i Aarhus. Link

Peter Bach Hansen

Det er med stor sorg vi meddeler, at skipper og næstformand Peter Bach Hansen er pludseligt afgået med døden torsdag d. 6.7.23. Han blev bisat fredag d. 14.7.2023 fra Risskov kirke.

Nyt Bovspryd til Anna

Anna knækkede bovsprydet på Limfjorden Rundt i september 2021.

Indsejling til Struer Havn efter skade!

Vi sejlede videre og fik både pris for ‘Uheldigste skib’, og senere for ‘Særlig udholdenhed’, da vi havde krydset i 10 timer rundt om Fur og kom ind som sidste gennemførende skib!
En vedholdende og sej besætning!

Vi blev tildelt “Den roterende pris” for udholdenhed!

Nu er et lærketræ blevet fældet; det venter på at blive skåret i firkant på et savværk; så kommer det på havnen til TSA, og Jim Sørensen, skibstømrer, står for den videre bearbejdning sammen med et ivrigt hold af Annas medlemmer.

Vi regner med at starte den kommende sæson med nyt bovspryd, og mange andre forbedringer ombord! 😉

Anna for fulde sejl på Limfjorden Rundt 2021 – før skade!

Sejlende historisk kulturarv blev belønnet i Træskibshavnen i Århus

Aalekvasen ANNA, Bæltbåden SKIBET og bornholmerbåden MARIE NIELSEN indlemmes nu i en lille, eksklusiv gruppe af landets mest velbevarede historiske, sejlende fartøjer, da de er udpeget til ”Historisk Monument” af Skibsbevaringsfonden.

Denne attraktive udmærkelse tildeles kun få gange årligt til fartøjer, der i al væsentlighed fremtræder uforandrede eller så nær deres oprindelige stand som muligt.

Begivenheden blev markeret søndag 5. september 2021 kl. 17 i Træskibshavnen i Århus, hvor Skibsbevaringsfondens formand overragte foreningerne det synlige bevis på udnævnelsen.

De ”Historiske Monumenter” er vigtige, levende tidsbilleder fra en tid, hvor skibe som ANNA, SKIBET og MARIE NIELSEN udgjorde en væsentlig del af det danske maritime erhverv og fyldte godt op i havnebyerne.

De historiske skibe kan heldigvis stadig ofte opleves på nærmeste hold i danske havne. Foreningerne bag de tre fartøjer har i adskillige år arbejdet utrætteligt med at tilbageføre de historiske skibe til deres oprindelige stand. Målet er nu så nært i sigte, at Skibsbevaringsfonden ønsker at belønne foreningerne ved at udpege ANNA, SKIBET og MARIE NIELSEN til ”Historisk Monument”.

Skibsbevaringsfonden er en selvejende institution stiftet i 1986, i et samarbejde mellem Nationalmuseet, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og Træskibssammenslutningen, på foranledning af Kulturministeriet.

Skibsbevaringsfondens fremmeste opgave er, ifølge fondens fundats, at bidrage til restaurering og bevaring af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer.

Fonden varetager udpegningen af alle landets bevaringsværdige og historisk betydende fartøjer, og bevilger rente- og afdragsfrie lån til restaurering.

Skibsbevaringsfonden støttes økonomisk af Kulturministeriet, og refererer til Slots- og Kulturstyrelsen. Tildelingen af såvel bevaringsstatus som lån til skibe kan ses som en offentlig blåstempling af fartøjets status som et betydende nationalt kulturminde.
Ønskes yderlige oplysninger om Skibsbevaringsfonden kan sekretariatsleder John Walsted kontaktes på telefon 2081 1646. Mere information også på www.skibsbevaringsfonden.dk.


Mere information om bæltbåden SKIBET og foreningen bag findes på www.skibet.net Mere information om bornholmerkutteren MARIE NIELSEN, kan findes her: https://skibsbevaringsfonden.dk/…/skibe-med…/ Mere information om ålekvasen ANNA og foreningen bag kan findes på www.aalekvasenanna.dk


Kom med ud at sejle!

Kom

Prøv kræfter med et traditionelt og og mere end 100 år gammelt sejlskib!

Der er mulighed for at komme med i weekenden d. 13 til 15 august 2021.

Aalekvasen Anna inviterer ud at sejle på Århusbugten. Turene har en varighed på tre timer og kan bookes her via Safeticket:

Link til bestilling

Sæt sejl på et gammelt Træskib

Du har her muligheden for at komme på en 3 timers tur på Aarhus bugten for fulde sejl.

Vi sejler, som man gjorde omkring år 1904, da Anna blev bygget.

Medlemmerne af foreningen omkring Anna er med som besætning. De er rutinerede og kan sætte dig i gang med opgaver og giver gode råd omkring det arbejde det er at sejle et gammelt fragtskib. Der er opgaver til alle, både børn og voksne. Sejlene skal sættes og trimmes til vinden. Skibet skal styres og der skal holdes udkig efter andre skibe på bugten.

Turen er for alle. Børn under 12 år skal være ifølge med en voksen, og vi anbefaler en min. alder på 6 år.

Turene arrangeres sammen med spejderskibet Klitta der også har pladser

Undervejs bliver der serveret kaffe og the. Vand kan købes.

Generalforsamling i Aalekvasen Anna

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Aalekvasen Anna onsdag d. 24. marts 2021 kl. 17.00 på grillpladsen ved TSA.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.Dirigenten kan til enhver tid afsættes af generalforsamling ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer rækkefølge og taletid for medlemmer, som ønsker ordet.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og suppleanter.

7) Valg af revisor og suppleant, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

8) Opdatering fra eventuelle ad hoc udvalg.

Derudover pkt.

9) Godkendelse af nye vedtægter (såfremt de bliver vedtaget på en ekstraordinære Generalforsamling onsdag d. 10. marts samme tid og sted).

10) Evt. Der er altså to Generalforsamlinger.

Vi har i vinter arbejdet på at omskrive og forny vores vedtægter. De skal godkendes på to af hinanden følgende Generalforsamlinger. Derfor både en ekstraordinær d. 10. marts( hvor vi diskuterer og godkender de nye vedtægter. )Derefter skal de godkendes på den ordinære Generalforsamling d. 24. marts.Vi håber på et stort fremmøde. Da vi max må være 25 skal vi vide, hvor mange, der kommer. Så husk: tilmelding via Holdsport.

Husk: Kontingent for 2021 skal være betalt forud for Generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Tove Mikkelsen

Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 10. marts 2021 kl 17.00 – 18.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Debat og godkendelse af vedtægtsændringer.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver gennemført som virtuelt møde.
Du vil modtage forslag til vedtægtsændringer i god tid inden, samt et link til mødet!
Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at modernisere vores vedtægter, så de bliver mere i tråd med vores praksis.
Det er især i formålsparagraffen, vi har tilføjet noget.
Du kan se de gældende vedtægter på hjemmesiden: https://aalekvasenanna.dk/foreningen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nat i Naturen – Med Aalekvasen Anna

Her er en unik chance for at komme med på natsejlads på Aarhus bugten. Kom ud og se byens lys fra havsiden. Det er nymåne, og derfor helt mørkt på vandet. Oplev hvordan vi navigerer om natten, hvor vi sejler efter lysbøjer og fyrtårne. Vi vil se skibslanter fra andre fartøjer og snakke om, hvordan vi undgår sammenstød. Måske vil vi opleve sovende måger på havoverfladen, som først letter, når vi er helt tæt på. 

Turen indbefatter en 1/2 times intro på kajen ved det grønne indsejlingsfyr, hvor vi fortæller lidt om at navigere om natten. Vi har søkort, som vi ser på, inden vi lægger fra land. Desuden får du serveret en portion muslinger som er tilberedt på kajen. Selve sejladsen tager en time.

Meld dig til en af vores sejladser! 

Vi sejler Fredag d. 16/10 og Lørdag d. 17/10. Første afgang kl 19.30; sidste afg. kl. 23.30. 

Tilmelding til “Nat i Naturen”

Tjek vejrudsigten!

Du kommer, iført varmt, vindtæt og vandtæt tøj efter forholdene. Vi sørger for sikkerheden. Derfor bliver alle iført redningsvest, som udleveres på det skib, du skal sejle med.

Vi glæder os til at se dig!

Anna har været på bedding i Hou

Skruen har været ude for skibstilsyn, bunden er skrabet og plettet.

AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20204
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj202011
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20209
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20202
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20206
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj202010
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20208
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20201
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20207
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj202012
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20205
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20203