Niels Winther, Gershøj: Lidt historie om mine ture med H400 Anna af Frederiksværk

Min farfar Jens Winther Christensen boede i Frederiksværk. Han var ansat på stålvalseværket som rigger (splejsede wirer til kranerne, som løftede jern).

Han var udlært rigger på Rødbyhavn værft. Født i 1898 i Horsens. I fritiden var han bierhvervsfisker med tilladelse til at sælge fisk.

Han købte ålekvasen Anna H400 i ca. 1958. Anna havde havneplads i den gamle kulhavn i Frederiksværk ved støberiet.

Han startede med at blænde den agterste af de 5 damme til ål. Her fik han monteret en stopmaskine, så han kunne bruge Anna til snørrevodsfiskeri efter agn til ålekroge.

Fra 1959 til ca. 1963 sejlede min farfar og farmor hver sommer til Gershøj i Roskildefjorden og hentede min familie. Vi var fire brødre og en fætter. Så skulle vi på arbejdsferie.

Min farfar og farmor sov i lukafet (kahytten), og vi unger sov under dækket langs de store damme.

Der gik noget tid, inden man vænnede sig til støjen fra de levende fisk, som plaskede rundt i dammene.

Det var samtidig den eneste form for ferie, vores familie havde råd til.

Men inden da blev Anna kølhalet hvert år enten i Lynæs eller i Hundested. Her blev det min opgave, som ældste barnebarn, at stikke de 10000 huller ud i dammene for muslinger og patentsmøre indvendig og hjælpe til udvendig.

Vi startede altid ferierne med at læsse proviant og ca. 3000 ålekroge. Samtidig medbragte vi en 16 fods motorjolle på slæb til krogefiskeriet. Så sejlede vi til Frederikssund.

Syd for den gamle jernbanebro fiskede vi ålekvabbeyngel med snørrevoddet, de blev opbevaret i store tætmaskede net i dammene under hele ferien til madding til ålekrogene.

Første stop på turen var Hundested. Her havde min farfar aftale med en mand, som skulle kalibrere kompasset.

Derefter sejlede vi til Langør på Samsø. Her satte vi kroge i Stavnsfjorden i 2-3 dage. Så satte vi kursen mod Ebeltoft. Undervejs stoppede vi op i den dybe rende mellem Issehove og Vejerø for at fange torsk med pilk. Det var god underholdning for ungerne og lidt afveksling på kosten.

Vel ankommet til den gamle kulhavn i Ebeltoft blev ålene solgt til de lokale fiskehandlere. Der var stor rift om ål, der var ikke mange ålefiskere i Ebeltoft dengang.

Jeg kan lige nævne, at mens vi et år lå i Ebeltoft, kom der nogle slæbebåde med fregatten Jylland. Den blev ankret op i den vestlige del af havnen.