Ålekvasen Anna’s 120 års fødselsdag

25. maj 2024 kl. 13:00

13:00 PARADESEJLADS & ÅBENT SKIB

Se med når en håndfuld historiske træskibe begiver sig ud på Aarhusbugten – og vær måske heldig at få plads om bord på Anna.
Efterfølgende er der åbent skib, hvor du kan gå ombord på Anna og opleve skibet med den flot tilbageførte galease rig og lastrummet med træluger


15:00 TALER & SANGE PÅ HAVNEN

Asger Nørlund fra Nationalmuseet, Sven Irgens fra Skibsbevarinsfonden og Vagn Mørch fra Ålekvasen Anna vil alle berige os med et par ord, alt imens baren er åben.


17:00 GRILLPØLSER & MUSIK

Nyd en pølse fra grillen til toner af dansk musik.

Hvor sker det?

Århus Træskibshavn, Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C

Læs mere om Ålekvasen Anna, her på Skibsbevaringsfondens hjemmeside:

Efter en omskiftelig tilværelse med mange ejere gennemgik ANNA i 1997 en gennemgribende restaurering. Godt tyve år senere blev bådens oprindelige galeaserigning genskabt. Skibet er ejet af foreningen “Ålekvasen Anna” i Aarhus. Link

Peter Bach Hansen

Det er med stor sorg vi meddeler, at skipper og næstformand Peter Bach Hansen er pludseligt afgået med døden torsdag d. 6.7.23. Han blev bisat fredag d. 14.7.2023 fra Risskov kirke.

PRO-Am Race mandag den 5 og tirsdag den 6 juni 2023 Kl. 14.30-17.00

Vi sejler ud fra Aarhus Træskibshavn med det 119 år gamle fragtskib Aalekvasen Anna

Vi sejler ud på bugten og ser, når der afholdes Pro-Am race, hvor
bådene fra Ocean Race dyster.

Link til tilmelding

Undervejs fortæller vi, dels om Anna, som vi sejler i; et skib bygget i 1904. Dels fortæller vi lidt om Ocean Race og de vilde sejlskibe og kapsejladsen jorden rundt.

På bugten får vi en lille forsmag på kapsejladsen, når bådene dyster
mod hinanden i matchrace format

Link til tilmelding

Sejlweekend med 2 historiske sejlskibe

Weekenden d. 12.-14.5.2023 sættes kursen mod havne i Aarhus bugten med Spejderskibet Klitta og Aalekvasen Anna. Du vil komme til at opleve navigation, sejlsætning, trim, styring af skibet, hygge i havn om aftenen, sove ombord, madlavning, opvask, kort sagt alle aspekter af sejlads. 

Spejderskibet Klitta og Aalekvasen Anna

Tilmeld dig nu! Der er plads til 20 unge mellem 15 og 18 år, der tilbydes en fantastisk sejlweekend med 2 historiske sejlskibe, Aalekvasen Anna og Spejderskibet Klitta.

Prisen for turen er kr. 300,-  alt andet er sponsoreret af Hempelfonden

Begge skibe er godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer. Ombord er en professionel besætning, hvis vigtigste opgave er at instruere og undervise Dig i at sejle skibene. 

Kom med ud at sejle!

Kom

Prøv kræfter med et traditionelt og og mere end 100 år gammelt sejlskib!

Der er mulighed for at komme med i weekenden d. 13 til 15 august 2021.

Aalekvasen Anna inviterer ud at sejle på Århusbugten. Turene har en varighed på tre timer og kan bookes her via Safeticket:

Link til bestilling

Sæt sejl på et gammelt Træskib

Du har her muligheden for at komme på en 3 timers tur på Aarhus bugten for fulde sejl.

Vi sejler, som man gjorde omkring år 1904, da Anna blev bygget.

Medlemmerne af foreningen omkring Anna er med som besætning. De er rutinerede og kan sætte dig i gang med opgaver og giver gode råd omkring det arbejde det er at sejle et gammelt fragtskib. Der er opgaver til alle, både børn og voksne. Sejlene skal sættes og trimmes til vinden. Skibet skal styres og der skal holdes udkig efter andre skibe på bugten.

Turen er for alle. Børn under 12 år skal være ifølge med en voksen, og vi anbefaler en min. alder på 6 år.

Turene arrangeres sammen med spejderskibet Klitta der også har pladser

Undervejs bliver der serveret kaffe og the. Vand kan købes.

Generalforsamling i Aalekvasen Anna

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Aalekvasen Anna onsdag d. 24. marts 2021 kl. 17.00 på grillpladsen ved TSA.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent, som konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.Dirigenten kan til enhver tid afsættes af generalforsamling ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer rækkefølge og taletid for medlemmer, som ønsker ordet.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand og suppleanter.

7) Valg af revisor og suppleant, som kan være et af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.

8) Opdatering fra eventuelle ad hoc udvalg.

Derudover pkt.

9) Godkendelse af nye vedtægter (såfremt de bliver vedtaget på en ekstraordinære Generalforsamling onsdag d. 10. marts samme tid og sted).

10) Evt. Der er altså to Generalforsamlinger.

Vi har i vinter arbejdet på at omskrive og forny vores vedtægter. De skal godkendes på to af hinanden følgende Generalforsamlinger. Derfor både en ekstraordinær d. 10. marts( hvor vi diskuterer og godkender de nye vedtægter. )Derefter skal de godkendes på den ordinære Generalforsamling d. 24. marts.Vi håber på et stort fremmøde. Da vi max må være 25 skal vi vide, hvor mange, der kommer. Så husk: tilmelding via Holdsport.

Husk: Kontingent for 2021 skal være betalt forud for Generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Tove Mikkelsen

Ekstraordinær Generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 10. marts 2021 kl 17.00 – 18.30
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Debat og godkendelse af vedtægtsændringer.

Den ekstraordinære generalforsamling bliver gennemført som virtuelt møde.
Du vil modtage forslag til vedtægtsændringer i god tid inden, samt et link til mødet!
Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at modernisere vores vedtægter, så de bliver mere i tråd med vores praksis.
Det er især i formålsparagraffen, vi har tilføjet noget.
Du kan se de gældende vedtægter på hjemmesiden: https://aalekvasenanna.dk/foreningen
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nat i Naturen – Med Aalekvasen Anna

Her er en unik chance for at komme med på natsejlads på Aarhus bugten. Kom ud og se byens lys fra havsiden. Det er nymåne, og derfor helt mørkt på vandet. Oplev hvordan vi navigerer om natten, hvor vi sejler efter lysbøjer og fyrtårne. Vi vil se skibslanter fra andre fartøjer og snakke om, hvordan vi undgår sammenstød. Måske vil vi opleve sovende måger på havoverfladen, som først letter, når vi er helt tæt på. 

Turen indbefatter en 1/2 times intro på kajen ved det grønne indsejlingsfyr, hvor vi fortæller lidt om at navigere om natten. Vi har søkort, som vi ser på, inden vi lægger fra land. Desuden får du serveret en portion muslinger som er tilberedt på kajen. Selve sejladsen tager en time.

Meld dig til en af vores sejladser! 

Vi sejler Fredag d. 16/10 og Lørdag d. 17/10. Første afgang kl 19.30; sidste afg. kl. 23.30. 

Tilmelding til “Nat i Naturen”

Tjek vejrudsigten!

Du kommer, iført varmt, vindtæt og vandtæt tøj efter forholdene. Vi sørger for sikkerheden. Derfor bliver alle iført redningsvest, som udleveres på det skib, du skal sejle med.

Vi glæder os til at se dig!

Anna har været på bedding i Hou

Skruen har været ude for skibstilsyn, bunden er skrabet og plettet.

AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20204
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj202011
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20209
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20202
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20206
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj202010
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20208
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20201
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20207
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj202012
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20205
AalekvasenAnnapbeddingiHoumaj20203